Turmellera "khal-khal". Smara, El Marroc

Turmellera "khal-khal". Smara, El Marroc
Plata sizellada (259 grams). Principi del s. XX
515,00 €

Turmellera "khal-khal". Smara, El MarrocBeadsCreu d'AgadèsArrecades PeulTurmellera "khal-khal". Smara, El MarrocPolsera. Ida Ou Nadif, El MarrocCollaret tuàreg. NígerFíbulesCollaret Collarets tuàreg. NígerPenjoll i arracades tuàreg. Ingall, NígerCollaret tuàreg. Níger

Joieria marroquí