Turmellera "khal-khal". Smara, El Marroc

Turmellera "khal-khal". Smara, El Marroc
Plata sizellada (291 grams). Principi del s. XX
580,00 €

Turmellera "khal-khal". Smara, El MarrocBeadsCreu d'AgadèsArrecades PeulPolsera. Ida Ou Nadif, El MarrocCollaret tuàreg. NígerFíbulesCollaret Collarets tuàreg. NígerPenjoll i arracades tuàreg. Ingall, NígerCollaret tuàreg. NígerPenjoll Txerot
<< Anterior123

Joieria marroquí